lokalizacja (location) : Biestrzyków near Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : 315 m2
data projektu (project year) : 2019-2020
realizacja (implementation) : 2020 - pozwolenie na budowę 03-2020 / under construction
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko
wizualizacje (visualisations) : Tomasz Szybejko 2019

You may also like

Back to Top