lokalizacja (location) : Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : 110 m2
data projektu (project year) : 2020
realizacja (implementation) : 2020 - w trakcie projektu / under construction
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko
wizualizacje  (visualization) : Tomasz Szybejko 2020

You may also like

Back to Top