lokalizacja (location) : plac Dominikański, Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : 500 m2
data projektu (project year) : 2015-2016
realizacja (implementation) : 2015-2016
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko
współpraca (cooperation) : mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska-Szybejko
zdjęcia (photographs) : Tomasz Szybejko 2016

You may also like

Back to Top