lokalizacja (location) : ul. Koszarowa, Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : ab 6140 m2
data projektu (project year) : 1995
realizacja (implementation) : 1995-2000
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko & mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska - Szybejko
zdjęcia (photographs) : Tomasz Szybejko 2010

You may also like

Back to Top