lokalizacja (location) : ul. Grabiszyńska, Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : 250 m2
data projektu (project year) : 2010
realizacja (implementation) : 2010
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko
współpraca (cooperation) : mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska-Szybejko
zdjęcia (photographs) : Tomasz Szybejko 2016

You may also like

Back to Top