lokalizacja (location) : ul. Dembowskiego - Spółdzielcza - Promień, Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : ab 2,8 ha , 238 mieszkań - 16 500 m2
data projektu (project year) : 1990-1993
realizacja (implementation) : 1990-1994
autor (author) : mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska - Szybejko & mgr inż. arch. Tomasz Szybejko
zdjęcia (photographs) : Tomasz Szybejko 2017

You may also like

Back to Top