location :  Dembowskiego - Spóldzielcza - Promien str. Wroclaw , POLAND
area : ab 2,80 ha , 238 flats - 16 500 m2
project year : 1990-1993
implementation : 1990-1994
autor : MGR INZ. ARCH. JADWIGA SMOLINSKA - SZYBEJKO
          MGR INZ. ARCH. TOMASZ SZYBEJKO 
photography : TOMASZ SZYBEJKO 2017

You may also like

Back to Top