lokalizacja (location) : ul. Jutrzenki, Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : ab 4000 m2
data projektu (project year) : 2000
realizacja (implementation) : 2001-2005
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko & mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska - Szybejko
zdjęcia (photographs) : Tomasz Szybejko 2002

You may also like

Back to Top