lokalizacja (location) : ul.Boya-Żeleńskiego, Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : 1110 m2, 10 mieszkań
data projektu (project year) : 2015
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko
współpraca (cooperation) : mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska-Szybejko
wizualizacje (visualisations) : Tomasz Szybejko

You may also like

Back to Top