lokalizacja (location) : ul. Ołbińska, Wrocław- Poland
powierzchnia (area) : 1200 m2
data projektu (project year) : 2005
realizacja (implementation) : 2005
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko & mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska-Szybejko
zdjęcia (photographs) : Tomasz Szybejko 2006
Budowę świątyni rozpoczęto w 1821 roku, kiedy to 17 czerwca położono kamień węgielny. Projektantem jej był architekt królewski Karol Ferdynand Langhans. Została ukończona i poświęcona 19 listopada 1823 roku. Kościół jest 12–kątną rotundą nakrytą namiotowym dachem, zwieńczonym rozległą latarnią. Jego kształt podporządkowany został potrzebom kościoła kaznodziejskiego, właściwego dla ewangelików, pozwalającego na zlokalizowanie ambony pośrodku wnętrza. Swym kształtem nawiązuje do Panteonu, jest wykonany w stylu neoklasycystycznym, przy pewnym udziale form wczesnoromańskich i gotyckich. Fronton ma kształt ogromnego portyku flankowanego przez wieże – dzwonnice. Na fasadzie nad trojgiem drzwi zainstalowano kamienne płaskorzeźby gotyckie, pochodzące z lat 1480–1490, z rozebranej w 1817 roku Bramy Mikołajskiej. Twórcą płaskorzeźb jest wybitny rzeźbiarz Briccius Gauszke. Przedstawiają krucyfiks, czeskiego lwa i orła – herb Śląska. W roku 1874 budynek został odnowiony z zewnątrz, a w 1895 wymieniono dachówkę, w 1906 oddzielono kruchtę od pomieszczenia głównego instalując drzwi oraz wybito otwory okienne w klatce schodowej i dokonano nowego wystroju malarskiego. Kościół 11 Tysięcy Dziewic służył do roku 1945 duszpasterstwu ewangelickiemu. Po wojnie ewangelicy zrzekli się zarówno kościoła jak i położonego obok domu, zajmowanego przez pastora. Oba obiekty objęli wówczas przybyli do Wrocławia OO. Karmelici Bosi. Kościół wcześniej p.w. 11 Tysięcy Dziewic, objęty przez karmelitów, tak jak i cała otaczająca dzielnica nie uległa w czasie działań wojennych wielkim zniszczeniom. Naprawy wymagał dach, okna i drzwi, a także wnętrze świątyni. Ojcowie Karmelici Bosi przybyli do Wrocławia w1946 roku zobowiązali się własnymi funduszami doprowadzić zniszczony w 40% obiekt kościelny do stanu używalności. Remont i odbudowa fasad świątyni w latach 2005-2006 został przeprowadzony wg projektu i pod nadzorem architekta Tomasza Szybejko, przy udziale badań konserwatorsko - stratygraficznych Pani Agnieszki Witkowskiej w ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Wrocławia.
before renovation / przed renowacją

You may also like

Back to Top