lokalizacja (location) : ul. Objazdowa, Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : 1800 m2
data projektu (project year) : 2012
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko
współpraca (cooperation) : mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska-Szybejko
wizualizacje (visualisations) : Tomasz Szybejko

You may also like

Back to Top