lokalizacja (location) : ul. Idzikowskiego - Szybowcowa - Sterowcowa, Wroclaw - Poland
powierzchnia (area) : ab 1,05 ha , 69 mieszkań - 4700 m2
data projektu (project year) : 1993
realizacja (implementation) : 1994-1995
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko
współpraca (cooperation) : mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska-Szybejko
termomodernizacja (facades lifting 2002) : Arc 2 - M. Szlachcic, M. Wolanin
zdjęcia (photographs) : Tomasz Szybejko 2017

You may also like

Back to Top