location :  Idzikowskiego - Szybowcowa - Sterowcowa str. Wroclaw , POLAND
area : ab 1,05 ha , 69 flats - 4700 m2
project year : 1993
implementation : 1994-1995
autor : MGR INŻ. ARCH. TOMASZ SZYBEJKO
cooperation : ARCH. JADWIGA SMOLINSKA - SZYBEJKO ,  
Facades lifting 2002 : Arc 2 arch. arch. M. Szlachcic, M. Wolanin
photography : TOMASZ SZYBEJKO 2017

You may also like

Back to Top