lokalizacja (location) : ul. Sikorskiego, Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : 8200 m2
data projektu (project year) : 2006
autor (author) : mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska - Szybejko & mgr inż. arch. Tomasz Szybejko
wizualizacje (visualisations) : Tomasz Szybejko 

You may also like

Back to Top