lokalizacja (location) : ul. Pomorska, Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : ab 3950 m2
data projektu (project year) : 2012
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko & mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska - Szybejko
wizualizacje (visualisations) : Tomasz Szybejko 2016​​​​​​​

You may also like

Back to Top