lokalizacja (location) : ul. Powstańców Śląskich, Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : ab 8500 m2
data projektu (project year) : 2000
realizacja (implementation) : under construction
autor (author) : mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska - Szybejko & mgr inż. arch. Tomasz Szybejko
wizualizacje (visualisations) : Tomasz Szybejko 

You may also like

Back to Top