lokalizacja (location) : ul. Strzegomska, Millenium Tower, Wrocław - Poland
powierzchnia (area) : 3500 m2
data projektu (project year) : 2001-2008
realizacja (implementation) : 2001-2008
autor (author) : mgr inż. arch. Tomasz Szybejko
współpraca (cooperation) : mgr inż. arch. Jadwiga Smolińska-Szybejko
zdjęcia (photographs) : Tomasz Szybejko 2004

You may also like

Back to Top