location : RYNEK/UL.WITA STWOSZA , WROCŁAW - POLAND
area : 200m2 , 2 FLATS
project year : 1994
implementation : 1994
author : MGR INŻ. ARCH. TOMASZ SZYBEJKO
author cooperation : MGR INŻ. ARCH. JADWIGA SMOLIŃSKA-SZYBEJKO ,  STUD. ARCH. TOMASZ MYCZKOWSKI
photo : TOMASZ SZYBEJKO 2004

You may also like

Back to Top