location :  Sterowcowa  -Szybowcowa - Latawcowa str. Wroclaw , POLAND
area : ab 1,1 ha , 72 flats - 5000 m2
project year : 1990-1991
implementation : 1991-1993
autor : MGR INŻ. ARCH. JADWIGA SMOLINSKA - SZYBEJKO
cooperation : ARCH. ARCH. TOMASZ SZYBEJKO , WOJCIECH WILIMOWSKI, JULITA WILIMOWSKA, GRAZYNA WASZAK 
Facades lifting 2002 : Arc 2 arch. arch. M. Szlachcic, M. Wolanin
photography : TOMASZ SZYBEJKO 2017

You may also like

Back to Top